Web Vault

Status of the Bitwarden Web Vault

Historik

Inga händelser på 5 dagar!
Maintenance Window
3 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär en månad!
Organization Invitation/Onboarding Issue
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 17 dagar!
2022.10.0 Maintenance Window
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 20 dagar!
2022.9.2 Maintenance Window
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 9 dagar!
TOTP/Authenticator Code Display Issue
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 3 dagar!
Intermittent Access
3 berörda tjänster:
2022.9.0 Scheduled Maintenance Window
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
SSO Issue
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 20 dagar!
Intermittent Access
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 9 dagar!
Intermittent Access
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
2022.8.0 Scheduled Maintenance Window
3 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär en månad!
Service degradation
Cloud Services / Web Vault
2022.6.0 Maintenance Window 9-11 PM EDT
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 13 dagar!
Intermittent Access
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 26 dagar!
Elevated error rate creating new accounts
2 berörda tjänster:
Web Vault Issue
Cloud Services / Web Vault
Inga händelser på 10 dagar!
Intermittent SSO Issue
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 18 dagar!
Identity Service Issue
3 berörda tjänster:
SSO Issue
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 12 dagar!
Service degradation
Cloud Services / Web Vault
Inga händelser på 23 dagar!
Server 1.47.0 and Web 2.27.0 Released
4 berörda tjänster:
Inga händelser på 14 dagar!
Email and notification issue
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 20 dagar!
Intermittent Login Issues Reported
Cloud Services / Web Vault
Bitwarden release + maintenance window
4 berörda tjänster:
Inga händelser på 13 dagar!
Intermittent Login Issues Reported
Cloud Services / Web Vault
Intermittent service degradation
2 berörda tjänster:
Intermittent Login Issues Reported
2 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Service Degradation
3 berörda tjänster:
Service Degradation
3 berörda tjänster:
Bitwarden Release + Maintenance
3 berörda tjänster:
Bitwarden Status Page RSS Feed