Historik

99,99% drifttid
Inga händelser på 26 dagar!
Bitwarden server update + maintenance
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 7 dagar!
Mobile Live Sync Intermittent Issues
Notifications and Announcements / Known Issues
Inga händelser på 23 dagar!
Intermittent service degradation
Cloud Services / Web Vault
Inga händelser på 3 dagar!
Bitwarden server maintenance + release
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Intermittent Server Timeouts
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 12 dagar!
Intermittent system timeouts
3 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär en månad!
Bitwarden Release + Maintenance
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 27 dagar!
Investigating login issues
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 14 dagar!
Login with SSO
Cloud Services / Identity Service
Inga händelser på 12 dagar!
Report of error when disabling 2FA hardware keys
Cloud Services / Web Vault
Bitwarden Server Maintenance Window
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 13 dagar!
Folder creation
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 19 dagar!
Reports of issues accessing Bitwarden Web Services
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 21 dagar!
Bitwarden Release + Maintenance 10PM-12AM Eastern 10 March 2021
2 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Release + Maintenance Window
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 månader!
Intermittent login issues
Cloud Services / Identity Service
Inga händelser på 3 dagar!
Release + Maintenance - 12 November 2020 10pm- 12am ET
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Intermittent service degradation
Cloud Services / Web Vault
Inga händelser på 5 dagar!
Intermittent service degradation
Cloud Services / Web Vault
Inga händelser på 9 dagar!
Log in + sync intermittent issues
3 berörda tjänster:
Bitwarden Status Page RSS Feed