Historik

99,99% drifttid
Inga händelser på 8 dagar!
Intermittent SSO Issue
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 11 dagar!
New Releases: Self-Host and Mobile
Announcements / Status Updates
Inga händelser på en dag!
Inga händelser på 5 dagar!
Identity Service Issue
3 berörda tjänster:
SSO Issue
2 berörda tjänster:
Release & Maintenance Window: Server 1.48.0 and Web 2.28.0
Announcements / Status Updates
Inga händelser på 5 dagar!
intermittent Access
Inga händelser på 5 dagar!
Service degradation
Cloud Services / Web Vault
Inga händelser på 16 dagar!
Browser 1.57.0 and Mobile 2.17.0 Released
Announcements / Status Updates
Inga händelser på 5 dagar!
Self-Host Scripts 1.1.0 Released
Announcements / Status Updates
Server 1.47.0 and Web 2.27.0 Released
4 berörda tjänster:
Inga händelser på 14 dagar!
Email and notification issue
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 18 dagar!
Client issues after recent update
Announcements / Known Issues
Inga händelser på en dag!
Intermittent Login Issues Reported
Cloud Services / Web Vault
Bitwarden release + maintenance window
4 berörda tjänster:
Inga händelser på 13 dagar!
Intermittent Login Issues Reported
Cloud Services / Web Vault
Intermittent service degradation
2 berörda tjänster:
Intermittent Login Issues Reported
2 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Service Degradation
3 berörda tjänster:
Service Degradation
3 berörda tjänster:
Bitwarden Release + Maintenance
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 15 dagar!
Intermittent Service Degradation
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 26 dagar!
Bitwarden release + maintenance
3 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär en månad!
Bitwarden server update + maintenance
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 7 dagar!
Mobile Live Sync Intermittent Issues
Announcements / Known Issues
Inga händelser på 23 dagar!
Intermittent service degradation
Cloud Services / Web Vault
Inga händelser på 3 dagar!
Bitwarden server maintenance + release
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Intermittent Server Timeouts
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 12 dagar!
Intermittent system timeouts
3 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär en månad!
Bitwarden Release + Maintenance
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 27 dagar!
Investigating login issues
2 berörda tjänster:
Bitwarden Status Page RSS Feed